صفحه اصلی / Text  Music Macan Band Raft

Text  Music Macan Band Raft

متن آهنگ ماکان بند رفت

متن آهنگ ماکان بند رفت همراه با دانلود آهنگ ماکان بند رفت  Text  Music Macan Band Raft   کجا بی من بی معرفت میری بگو بازکجا بی رحم قلبم شده آهنگ بی سازتو جات اینجاست تو خونه ای که من بمونمشدم حساس و بی منطق نگو بی تو بتونمدیگه گذشت آب از سرم دیوونه شد رفتاون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفتهرکی میتونه از تو چشمای پر عشقماینو بخونه که کنارت تو …

مشاهده بیشتر »

متن آهنگ ماکان بند رفت

متن آهنگ ماکان بند رفت همراه با دانلود آهنگ ماکان بند رفت  Text  Music Macan Band Raft   کجا بی من بی معرفت میری بگو بازکجا بی رحم قلبم شده آهنگ بی سازتو جات اینجاست تو خونه ای که من بمونمشدم حساس و بی منطق نگو بی تو بتونمدیگه گذشت آب از سرم دیوونه شد رفتاون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفتهرکی میتونه از تو چشمای پر عشقماینو بخونه که کنارت تو …

مشاهده بیشتر »